black circuit board

Myphone luna telepolis

W chwili pisania tej książki niewiele było wiadomo na temat chipsetu Voodoo4. Pewne jest jednak, że wyposażony będzie w nową technologię opracowaną przez 3dfx zwaną T-bufor. Jego działanie polega na przeprowadzaniu renderingu w kilku buforach ramek jednocześnie, które następnie są łączone ze sobą celem uzyskania określonych efektów specjalnych. Jednym z pozytywnych skutków zastosowania T-bufora będzie „wolny” (dostępny dla każdej gry) pełnoekranowy antyaliasing. Technika ta redukuje powstawanie efektu schodkowego, często spotykanego w grafice komputerowej. Innymi efektami dostępnymi dla Voo- doo4 będą motion biur (rozmycie obrazu w ruchu) oraz depth-of-field, które jednak wymagają wsparcia ze strony twórców gier.