white robot near brown wall

Telefonia PC-To-PC

Telefonia ta pozwala na prowadzenie rozmowy pomiędzy dwoma komputerami podłączonymi do Internetu (lub sieci lokalnej). Aby możliwe było połączenie z komputerem rozmówcy, musi on mieć włączony komputer i program obsługujący połączenie. Program taki musi być także zainstalowany na komputerze „dzwoniącego”. Programy obsługujące połączenia w ramach telefonii PC-To-PC umożliwiają ich nawiązywanie bezpośrednio poprzez podanie adresu IP komputera w sieci lub nazwy komputera. Oferują również nawiązanie połączenia poprzez specjalny serwer katalogowy, na którym udostępniany jest publiczny katalog jego użytkowników dostępnych w danym momencie w sieci. Przykłady popularnych programów wykorzystywanych do realizacji połączeń PC-To-PC to BuddyPhone i Microsoft NetMeeting. Ten rodzaj telefonii komputerowej jest rozpowszechniony głównie jako usługa odpłatna. W jej ramach możesz za pomocą komputera wykonywać połączenia z dowolnymi numerami telefonicznymi, w tym także z numerami telefonów komórkowych. Pomiędzy siecią Internet a siecią telefoniczną abonenta, do którego wykonywane jest połączenie, musi istnieć urządzenie elektroniczne lub specjalnie skonfigurowany komputer pełniący funkcję bramki (routera). Bramki takie tworzą operatorzy systemów telefonii PC-To-Phone i są one rozsiane w różnych częściach świata. Połączenia odbywające się z wykorzystaniem bramki są odpłatne, niezależnie od ceny połączenia z siecią Internet. Pomimo to ich koszt jest niższy niż w telefonii tradycyjnej. Korzystając z PC-To-Phone ponosisz koszty połączenia z dostawcą usług internetowych oraz koszty połączenia realizowanego pomiędzy bramką a telefonem abonenta, do którego dzwonisz.