macro photography of black circuit board

Tożsamość użytkowników w programie pocztowym

Jeśli z tego samego komputera korzysta wiele osób i używają one tego samego programu pocztowego, dobrym rozwiązaniem jest utworzenie w pro gramie tożsamości dla każdego z użytkowników. Wówczas każdy pracuje z własnymi ustawieniami, nie mając dostępu do innych opcji. Czy program pocztowy, którego używasz, oferuje taką opcję i jak można utworzyć w nim własną tożsamość, dowiesz się z systemu pomocy związanego z programem. Książka adresowa Przy korzystaniu z programu pocztowego przydatny jest program książki adresowej. Umożliwia on przechowywanie i zarządzanie danymi osób (instytucji), z którymi korespondujesz. Pozycje ujęte w książce adresowej mogą być wyświetlane na liście kontaktów w oknie programu pocztowego lub książka może być otwierana przy adresowaniu wiadomości. Za pomocą programu możesz sobie ułatwić proces adresowania wiadomości pocztowych. Np. w celu utworzenia nowej wiadomości adresowanej do osoby ujętej w książce adresowej wystarczy dwa razy kliknąć jej pozycję na liście kontaktów. Adresy mogą być wpisywane przez użytkownika lub automatycznie dodawane przez program pocztowy. Informacje z książki adresowej można wykorzystać w wielu innych programach, nie tylko programach pocztowych.