a group of people standing around a display of video screens

System nazw domen

System nazw domen polega na tym, że jeśli chcesz połączyć się z wybranym komputerem w Internecie, zamiast podawać jego liczbowy adres IP, np. 213.186.91.41, możesz podać jego nazwę w postaci: z s t. edu. pl. Nie każdy jednak komputer w Internecie, o określonym adresie IP, ma jednocześnie skojarzony z nim adres internetowy w postaci nazw domen. Zwykle w ten sposób tłumaczone są adresy IP komputerów – serwerów świadczących określone usługi w sieci. System DNS posiada strukturę hierarchiczną. Na jego czele stoją tzw. domeny najwyższego poziomu (TLD – Top Level Domain). Zawierają one dwie podstawowe kategorie – domeny ogólne (gTLDs – global Top Level Domains) oraz domeny krajowe (ccTLDs – country code Top Level Domains). W kategorii ogólnych pewne domeny, takie jak . com, . net, . org są powszechnie dostępne, inne – np. . edu czy ,gov – są zarejestrowane jedynie dla określonych instytucji. Znaczenie wybranych domen tego typu przedstawia tabela 6.1. Przyjęto zasadę, że w obrębie domen najwyższego poziomu rejestrowane są domeny niższego poziomu. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś chce zarejestrować własną domenę w sieci, musi ją dodać do którejś z istniejących kategorii. Są one rejestrowane dla firm, instytucji czy organizacji, np. microsof t. com, sejm.gov.pl. Tego typu domeny są już domenami niższego poziomu. Nazwa domeny firmy czy instytucji zawsze musi wystąpić przed nazwą domeny najwyższego poziomu. Założono także, że czytanie nazwy komputera od prawej strony do lewej (poszczególne części adresu w postaci nazw domen są od siebie oddzielane kropkami) umożliwi uzyskanie informacji o danym komputerze w sieci. Np. z domeny sejm. gov. pl można odczytać, że korzysta z niej instytucja polska (domena . pl), należąca do instytucji rządowych (domena . gov), a jest nią Sejm (domena niższego rzędu – nazwa sejm). Nie zawsze jednak, odczytując domenę w Internecie, będziesz mógł uzyskać informacje o związanej z nią firmie czy instytucji. Dzieje się tak dlatego, że obecnie wiele firm zamiast rejestrować swoje domeny w obrębie domen krajowych i ogólnych, rejestruje je tylko w obrębie domen krajowych. W ten sposób powstają krótkie domeny typu videograf.pl, onet.pl. Co prawda nie są one już tak czytelne, jak nazwy zawierające domeny typu . com, . org itp., lecz krótką nazwę łatwiej zapamiętać.