macro photography of black circuit board

Przesyłanie pakietów informacji w Internecie

Ideą Internetu jest nieograniczone przekazywanie informacji pomiędzy wszystkimi jego użytkownikami i nieograniczony dostęp do usług sieciowych, niezależnie od tego, w jakiej sieci pracują użytkownicy. Przesyłaniem danych, a dokładnie pakietów danych, pomiędzy tymi sieciami zajmują się routery. Im większa odległość będzie dzieliła łączące się w Internecie komputery, tym więcej routerów będzie pośredniczyło w przekazywaniu pakietów. Droga, którą pokonuje pakiet wysłany z jednego komputera do drugiego, w Internecie może przebiegać różnymi szlakami – dłuższymi lub krótszymi. Zadaniem routerów jest skierowanie nadchodzącego pakietu najdogodniejszą trasą do adresata lub przekazanie go do innego routera w sieci, który zajmie się jego przesłaniem. Routery w sieciach rozległych zawierają tzw. tablice routingu z informacjami o aktualnym stanie połączeń. Opierając się na nich są w stanie ustalić optymalną drogę dla „wędrujących” po sieci pakietów. Sprawdź, czy wiesz i potrafisz: Co oznacza określenie Internetu jako sieci wszystkich sieci? Jaką rolę w Internecie odgrywają routery? Adresy IP w Internecie – system nazw domen Dlaczego powstał system nazw domen? Odwoływanie się za pomocą liczbowych adresów IP do komputerów w Internecie jest dosyć kłopotliwe. Liczba komputerów udostępniających różnego rodzaju usługi sieciowe jest bardzo duża i zapamiętanie wszystkich adresów byłoby niemożliwe. Musisz przyznać, że adresy IP są do siebie bardzo podobne i przy ich podawaniu nietrudno o pomyłkę. Dlatego też w sieci Internet przyjęto przedstawianie ich za pomocą tzw. nazw domen. System, który obsługuje te nazwy, to system nazw domen, w skrócie DNS (.Domain Name System).