purple and blue light digital wallpaper

Tworzenie spisu treści

Spisy treści występują wszędzie tam, gdzie opracowywane są wielostronicowe dokumenty podzielone na rozdziały, podrozdziały itd. Są to prace semestralne, maturalne, magisterskie i wiele innych opracowań. Wyobraź sobie, że taka praca jest już gotowa, a spis treści ułożony został „ręcznie” według numerów stron. Zawsze może się zdarzyć, że coś trzeba z tekstu usunąć lub do niego dodać. Co stanie się wtedy z numeracją stron przy rozdziałach w spisie? Nie można być pewnym, że numeracja nie uległa zmianie. Lepiej więc zlecić panowanie nad dokumentem edytorowi tekstu, gdyż dla programu komputerowego nie stanowi to żadnego problemu. Aby spis treści był prawidłowo wygenerowany, edytor musi „wiedzieć”, co jest rozdziałem lub podrozdziałem. Dlatego też akapity z tytułami rozdziałów trzeba w tekście specjalnie zaznaczyć. Służy do tego odpowiedni styl wybierany z listy po lewej stronie paska narzędzi Formatowanie. Dla każdego tytułu rozdziału przewidziany jest właściwy nagłówek. I tak dla rozdziału głównego będzie to nagłówek 1, dla podrozdziału nagłówek 2 itd. Aby zaznaczyć odpowiedni styl dla tytułu rozdziału, wystarczy w miejscu jego wystąpienia ustawić kursor i wybrać z listy stylów stosowny nagłówek. Będzie on widoczny we wspomnianym okienku. Teraz należy wpisać tekst. Akapit ten będzie miał wybrany przez nas styl. Po naciśnięciu klawisza <Enter> Word powróci do stylu standardowego. Wstawianie spisu treści musi się odbyć po umieszczeniu w tekście odpowiednich nagłówków. W dokumencie należy wybrać miejsce dla spisu (np. początek lub koniec dokumentu) i otworzyć menu Wstaw\Odwołanie\Index i spisy… (Wstaw\Indeks i spisy…). Tutaj określamy wszystkie dostępne parametry i potwierdzamy OK. Spis zostanie wygenerowany w zaznaczonym miejscu dokumentu. Każda zmiana w układzie tekstu będzie zauważona w edytorze. Po korektach wystarczy tylko przejść na stronę spisu, kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybrać pozycję Aktualizuj pole. Otrzymamy w ten sposób zawsze aktualny spis treści.