people sitting down near table with assorted laptop computers

Adres IP w sieci komputerowej

W sieciach komputerowych opartych na protokole TCP/IP adres komputera nazywany jest adresem IP. Jest on 4-bajtową (lub jak kto woli 32-bitową) liczbą. Ze względów praktycznych przyjęto zapisywanie poszczególnych bajtów w postaci liczb dziesiętnych oddzielanych od siebie kropkami. Dlatego zamiast używać adresów w postaci dwójkowej, np. 00001010. 00110010. 01000010.11001101, stosuje się zapis w postaci dziesiętnej: 10.50.66.205. Aby połączyć się z innym komputerem w sieci, trzeba znać jego adres IP. Adres IP w wielu przypadkach jest przyporządkowany do adresu karty sieciowej. Utrudnia to nielegalne podszycie się pod IP cudzego komputera, gdyż wtedy nie będzie się on zgadzał z adresem karty. Jak odczytać adres IP swojego komputera? Jeśli twój komputer korzysta z zasobów sieci opartej na protokole TCP/IP, to on także ma adres IP. Możesz samodzielnie odczytać, jaki adres IP został przypisany do twojego komputera przez administratora sieci lub dostawcę usług internetowych. W systemie Windows 98/Me możesz odczytać ten adres wpisując w linii poleceń systemu polecenie (nazwę programu) winipcfg, w Windows 2000/XP (rysunek 6.15.) będzie to ipconfig, a np. w Linuksie polecenie ifconfig. Maska podsieci W oknie z rysunku 6.15. widać także adres tzw. maski podsieci. Adres ten wraz z adresem IP pozwala na określenie segmentu sieci, w którym pracuje dany komputer. Adres maski podsieci to czterobajtowa liczba zapisywana w taki sam sposób jak adres IP. Zwykle jako numer maski podsieci przyjmowany jest 255.255.255.0, ale może być też inny. Jeśli komputer ma się łączyć z innymi komputerami w danej sieci lokalnej, to musi mieć taki sam numer maski jak one.