macro photography of black circuit board

Zasady netykiety i komunikowanie się w sieci

Netykieta i poczta elektroniczna Oto kilka podstawowych reguł korzystania z usługi poczty elektronicznej powszechnie przyjętych i stosowanych w sieci: dla każdej wiadomości twórz temat; jeśli nie masz pewności, czy adresat wiadomości korzysta z tego samego programu pocztowego co ty, nie stosuj polskich znaków typu ą, ę, ś itp. Różne programy pocztowe w odmienny sposób kodują polskie znaki i odbiorca wiadomości zamiast nich może ujrzeć „krzaczki”; adresat poczty po odebraniu wiadomości powinien wiedzieć, od kogo ją otrzymał; na otrzymywane wiadomości odpowiadaj w miarę możliwości szybko; regularnie sprawdzaj zawartość swojej skrzynki pocztowej; nie popędzaj adresatów wysyłanych przez ciebie wiadomości, aby szybciej ci odpowiadali; pamiętaj, że tekst wiadomości powinien być krótki i zwięzły; odpowiadaj nadawcy w takim formacie tekstowym, w jakim napisana została odebrana wiadomość; nie przesyłaj dużych załączników bez zgody adresata wiadomości. Duże załączniki zmniejszaj za pomocą programów kompresujących; jeśli otrzymaną wiadomość przesyłasz dalej, informuj o tym nadawcę, aby nie był zdziwiony, gdy dostanie odpowiedź na wiadomość od osoby trzeciej.