A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

Intel appup center co to jest

Wiele spośród wytwarzanych obecnie kart graficznych zezwala użytkownikom na wprowadzanie zmian szybkości zegara taktującego układ graficzny i pamięć. Zasady są podobne do omówionych w rozdziale 3 dotyczących przetaktowywania procesorów. Zwiększenie częstotliwości pracy zegara można osiągnąć również za pomocą programu Powerstrip firmy Entech. Choć można w ten sposób uzyskać wzrost wydajności układu graficznego, należy jednak pamiętać o przestrogach dotyczących przetaktowywania czyli możliwości wystąpienia problemów z nadmiernym wydzielaniem ciepła, nieprawidłowego działania karty, a nawet ewentualności jej trwałego uszkodzenia.