white robot near brown wall

Pisanie w kolumnach

Edytory umożliwiają pisanie na stronach podobnych do szpalt gazet lub kart książek, a mianowicie w kolumnach. Taki styl ma zastosowanie przy tworzeniu i drukowaniu folderów informacyjnych, turystycznych, okolicznościowych i wielu innych. Współczesne drukarki atramentowe oferują już tak wysoką jakość druku, iż mały nakład publikacji jesteśmy w stanie wydrukować w biurze lub domu. Aby pisać w kolumnach, należy wybrać menu For- maĄKolumny…. Rysunek 11.26. Tekst pisany w kolumnach wygląda ciekawie i przejrzyście Na rysunku 11.26. widać okno do ustalania parametrów kolumn i przykładowy dokument utworzony według tych ustawień. Można tutaj ustalić liczbę kolumn, ich szerokości oraz odległości między nimi. Można również rozdzielić kolumny linią. Utwórz folder informacyjny twojej firmy lub szkoły zawierający trzy kolumny. Ustaw tak odległości pomiędzy kolumnami i wielkości marginesów, aby te ostatnie były dwa razy większe (np. marginesy 2 cm, a odległości pomiędzy kolumnami 1 cm). W efekcie po wydrukowaniu folderu i poskładaniu go na trzy części, każdy element powinien mieć te same marginesy (rysunek 11.27.).