Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

Usługa WWW

Usługa WWW to bodaj najpopularniejsza usługa sieciowa. To właśnie od jej poznania większość internautów rozpoczyna swoją wielką przygodę z Internetem. Polega ona na udostępnianiu wszelkich informacji za pomocą specjalnie konstruowanych stron WWW (WWW – World Wide Web, co można przetłumaczyć jako ogólnoświatowa pajęczyna). Strony WWW i serwery WWW Strona WWW (nazywana również stroną internetową) jest formą dokumentu elektronicznego zawierającego informacje tekstowe, grafikę, animacje, dźwięk i obraz wideo. Zbiór powiązanych ze sobą stron WWW określa się mianem witryny internetowej. Nieskomplikowana idea prezentacji w formie strony WWW powoduje, że jest to obecnie najpopularniejszy sposób udostępniania informacji w Internecie. Publikacje dotyczą wszystkich dziedzin życia i są przedstawiane w sieci zarówno przez instytucje, firmy, jak i prywatnych użytkowników. Strony internetowe umieszcza się na kontach WWW udostępnianych przez serwery w sieci, nazywane serwerami WWW. Określenie serwer WWW w tym przypadku może dotyczyć zarówno komputera, który fizycznie odgrywa rolę serwera w sieci Internet (na jego dyskach umieszczane są strony WWW), jak i programu komputerowego zarządzającego obsługą stron WWW i udostępniającego te strony użytkownikom sieci.