Turned on Imac Beside Macbook on Table

Oprogramowanie

Najogólniejsze określenie programów lub zbiorów programów, dzięki którym można korzystać z komputera lub urządzeń peryferyjnych współpracujących z komputerem (np. skanera, drukarki itp.). Program komputerowy jest wykonywany przez procesor w pamięci wewnętrznej, do której jest załadowany z nośnika pamięci masowej, jak dysk twardy, płyta CD (CD-R, CD-RW) czy DVD. Analogią do procesora może być stolarz robiący meble w warsztacie. Z kolei pamięcią będzie warsztat – im jest on większy, tym więcej można w nim zgromadzić materiałów i narzędzi. Jest więc do nich szybszy dostęp, gdyż nie trzeba chować jednych, aby zrobić miejsce na inne. Natomiast programem komputerowym będzie projekt zawierający rysunki wraz z dokładnymi instrukcjami, w jakiej kolejności należy realizować kolejne zadania. Jak widać, do zrobienia mebli nie wystarcza jedynie stolarz. Tak samo ważne są materiały, narzędzia i projekt. Podobnie program komputerowy jest wykonywany na różnego rodzaju danych, jak liczby, teksty, obrazy itp. Wszystkie one, jak już wiemy, są reprezentowane i zapisane w postaci bitów. To porównanie stanowi uproszczony przykład roli, jaką odgrywają podczas wykonywania programów komputerowych procesor i pamięć – główne elementy komputera. Różnica natomiast pomiędzy przytoczonym tutaj przykładem projektu a programem komputerowym jest taka, że w komputerze zarówno programy, jak i dane są przechowywane dokładnie w taki sam sposób – za pomocą bitów. Programy przechowywane są na nośnikach informacji w postaci tzw. plików programowych. Oprócz plików programowych istnieją także pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe i wiele innych. Zbiór współpracujących ze sobą plików programowych oraz plików innego typu (grafika, dźwięk itp.) nazywamy aplikacją. Natomiast zestaw współpracujących ze sobą aplikacji nazywany jest pakietem. W praktyce jednak określenia program i aplikacja są używane zamiennie. Dlatego możemy się spotkać z określeniami typu: program Edytor tekstu albo aplikacja z Pakietu biurowego.