photo of outer space

Usługi sieciowe w Internecie i ich protokoły

Podstawą usług sieciowych jest protokół TCP/IP. Działające w Internecie komputery udostępniają ich bardzo wiele i nazywane są popularnie serwerami usług. Jeśli np. dany komputer w sieci udostępnia strony WWW, to jest nazywany serwerem WWW, jeśli z kolei oferuje usługę udostępniania plików – będzie serwerem FTP. Każda usługa sieciowa wymaga oddzielnego protokołu. Np. usługa WWW realizowana jest za pomocą protokołu HTTP (HyperText Transfer Protocol), przesyłanie plików – za pośrednictwem protokołu FTP (File Transfer Protocol) itd. Zadaniem tych protokołów jest określanie warunków komunikacji pomiędzy serwerem a programem w komputerze użytków- nika, za pomocą którego nawiązuje on połączenie z serwerem. Programy tego typu są nazywane klientami usług – np. klientem usługi WWW jest przeglądarka internetowa. Warto wiedzieć Serwerem usługi nazywany jest także program, za pomocą którego dany komputer może świadczyć określoną usługę. Np. program umożliwiający udostępnienie plików innym użytkownikom sieci nazywany jest serwerem FTP. Na tym samym komputerze można zainstalować także serwer WWW czy serwer poczty. Wówczas ten sam komputer świadczy trzy usługi w sieci (jest ¡eh serwerem).