Photo Of People Doing Handshakes

Używanie nośników informacji

Korzystając z nośników typu dyskietka, dysk twardy czy płyta CD (DVD), pamiętaj o następujących zaleceniach: przed włożeniem dyskietki do stacji dyskietek lub płyty CD (DVD) do czytnika upewnij się, że wkładasz dyskietkę we właściwej pozycji; umieszczając płytę CD (DVD) w napędzie CD-ROM (DVD-ROM), należy trzymać nośnik delikatnie za jego krawędzie, nie dotykając powierzchni płyty. Wiedz, że pobrudzona płyta może stwarzać problemy przy próbie jej odczytu; dyskietkę i płytę CD (DVD) wyjmuje się z odpowiedniego napędu tylko wówczas, gdy urządzenie to nie pracuje (praca napędu jest sygnalizowana zieloną lub żółtą diodą); wszystkie nośniki danych przechowuj z dala od źródeł pól elektromagnetycznych i ciepła; pamiętaj, aby płyty CD (DVD) i dyskietki przechowywać oraz przenosić w odpowiednich pudełkach ochronnych. W ten sposób chronisz je przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi; jeśli używasz dysku twardego w przenośnej kieszeni, wyjmujesz go i wsuwasz do kieszeni wyłącznie przy wyłączonym komputerze oraz po uprzednim zwolnieniu blokady za pomocą kluczyka w zamku. Delikatnie przenoś tego typu urządzenie. Konserwacja i przechowywanie urządzeń zewnętrznych komputera W każdym pomieszczeniu jest kurz, który będzie się gromadził na wszystkich odkrytych powierzchniach. Dlatego też powinno się: regularnie czyścić ekran wyłączonego monitora wilgotną szmatką lub specjalną antyelektrostatyczną ściereczką; jeśli na ekranie twojego monitora znajduje się filtr ochronny ograniczający promieniowanie monitora, to jego powierzchnię powinieneś czyścić wyłącznie oryginalnymi materiałami przeznaczonymi do tego celu. Używanie nieodpowiednich materiałów może trwale porysować, a nawet uszkodzić powierzchnię filtru; regularnie czyścić rolki myszki i klawiaturę przy użyciu odpowiednich środków; jeśli którekolwiek z urządzeń jest przez dłuższy czas nieużywane, wskazane jest jego nakrycie pokrowcem lub inną osłoną.