person using laptop computer

X oznacza mnożnik

Kupując lub oglądając napęd CD czy DVD najczęściej zwracamy uwagę na napis na przykład „40x CD-ROM drive” bądź „6x DVD drive”. Oznaczają one, że dany napęd teoretycznie może przesyłać dane 40-krotnie szybciej niż napęd CD o pojedynczej prędkości. (Pamiętajmy, że wartość transferu danych z takiego napędu wynosi 150 kB/s lub nieco więcej w przypadku dysków audio). Jak łatwo obliczyć, 40-krotnie szybszy transfer powinien wynosić 6000 kilobajtów na sekundę (około 5,9 MB/s), co z reguły dalece mija się z prawdą. W rzeczywistości bowiem prędkości „X” są prędkościami idealnymi, uzyskiwanymi jedynie na zewnętrznych ścieżkach dysku CD. Dzieje się tak dlatego, ponieważ produkowane obecnie napędy CD-ROM są urządzeniami CAV (Constant Angular Velocity – stała prędkość kątowa), podobnie jak twarde dyski. To z kolei oznacza, że prędkość liniowa w różnych punktach dysku jest zmienna i zależy od odległości odczytywanej ścieżki od środka płyty.