photo of outer space

Satelita

Obecnie istnieje kilka rozwiązań tego typu. Najprostszym jest wyposażenie komputera w odpowiedni modem i antenę do odbioru sygnałów z satelity. W ten sposób odbierane są informacje z sieci Internet. Różne mogą być także sposoby połączenia zwrotnego – wysyłania informacji od użytkownika do sieci. Ze względu na wysoki koszt anten nadawczych stosowane są połączenia za pomocą modemu i łączy telefonicznych. W praktyce wygląda to tak, że użytkownik wysyła dane i zapytania do sieci poprzez modem, a informacje zwrotne otrzymuje z satelity. Możliwe są oczywiście połączenia za pomocą satelity w obie strony; telefon komórkowy – ten sposób połączenia jest praktykowany w miejscach, gdzie nie ma linii telefonicznej ani innego łącza (np. w górach). Dostęp komputera do Internetu jest możliwy dzięki zainstalowaniu w nim karty modemowej połączonej łączem kablowym (lub na podczerwień) z telefonem komórkowym (karta i aparat muszą udostępniać taką opcję) bądź poprzez kartę modemową instalowaną bezpośrednio w aparacie telefonicznym. W podobny sposób można się połączyć z Internetem przy użyciu kieszonkowego komputera nazywanego palmtopem; sieć energetyczną – okazuje się, że przy zastosowaniu odpowiednich technologii istnieje możliwość wykorzystania sieci elektroenergetycznych do cyfrowej transmisji danych. Pozwala to na połączenie komputera z Internetem poprzez zwykłe gniazdo sieciowe, jakie mamy w domu. Użytkownik otrzymuje specjalny modem, który z jednej strony wpina do dowolnego gniazdka w mieszkaniu, a z drugiej do komputera za pomocą kabla USB lub do karty sieciowej. Maksymalna odległość użytkownika od serwera zlokalizowanego w stacji transformatorowej nie może przekraczać 300 metrów. Co ciekawe, rozwiązanie to pozwala także na podłączenie aparatów telefonicznych. Testy przekazu informacji w taki sposób prowadzone są również w Polsce.