teal LED panel

Wskazówka odnośnie monitorów

Pamiętajmy, że im mniejszą średnicę ma plamka, tym lepiej. Zatem monitor, którego plamka ma rozmiar 0.26 mm jest lepszy od tego z plamką o średnicy 0.30. Ponieważ każdy monitor cechuje się „wrodzoną” rozdzielczością, o której decyduje rozmiar kropki lub prążka, co się dzieje, gdy obraz nie pasuje do rozdzielczości monitora? Jeśli niedopasowanie polega na tym, że obraz ma mniejszą rozdzielczość (na przykład 320×200), widoczna staje się pikselizacja. Z drugiej zaś strony, gdy rozdzielczość obrazu jest większa niż monitora, następuje jego rozmycie. Tabela 5.1 pokazuje największe użyteczne rozdzielczości dla kilku standardowych wielkości monitorów. Musimy wiedzieć także o tym, że plamki w rogach ekranu są większe niż na jego środku. Jest to w pełni akceptowalne, jeśli tylko nie zmniejsza ostrości obrazu. Ponieważ strumień elektronów może się ogniskować silniej na środkowej części ekranu niż na obrzeżach, niewielka różnica rozmiaru plamek występuje praktycznie we wszystkich monitorach, choć nie wszyscy się do tego przyznają.