photo of outer space

Zapisywalne dyski DVD

Sytuacja zapisywalnych dysków DVD nie przedstawia się różowo. Po pierwsze, zapisanie dysku, który będą w stanie odczytać zwyczajne napędy DVD wymaga użycia bardzo drogich urządzeń, kosztujących nierzadko ponad 20 000 złotych. Po drugie, istnieje kilka formatów zapisu: DVD-RAM, DVD-RW oraz DVD-R+W. Owe formaty stwarzają problemy dwojakiego rodzaju: nie są ze sobą kompatybilne i na dzień dzisiejszy nie odczyta ich żaden czytnik DVD-ROM. Ich jedynym zastosowaniem jest więc jak na razie sporządzanie zapasowych kopii danych.