people sitting down near table with assorted laptop computers

Stacja dyskietek

Stara, dobra 3,5-calowa stacja dyskietek 1,44 MB wciąż jest obecna w wielu komputerach i stosowana jako dodatkowe urządzenie do zapisu danych. Wciąż służy do obsługi „ręcznej sieci”, gdy zapisane na dyskietce dane przenosimy do komputera kolegi. Nie należy pozbywać się tych urządzeń, gdyż są one absolutnie bezproblemowe, a interfejsu FDD na płycie głównej i tak nie można użyć do innego celu. Oczywiście istnieją rozwiązania alternatywne, jednak żadne nie jest idealne.