a couple of women sitting on top of a wooden floor

BHP i stanowisko pracy przy komputerze

Każdy użytkownik komputera musi zdawać sobie sprawę z tego, że przestrzeganie przepisów bhp jest także podstawą bezpiecznego użytkowania komputera i współpracujących z nim urządzeń. Na przykład monitor, podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne, jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, na które organizm człowieka nie pozostaje obojętny. Długotrwała praca przy monitorze powoduje zmęczenie wzroku, z kolei przebywanie przez dłuższy czas w pozycji siedzącej wywołuje bóle mięśni pleców, rąk i nóg. Dlatego należy właściwie zorganizować swoje stanowisko pracy. Podstawowe wymiary takiego stanowiska i wymagania, jakie powinno ono spełniać, przedstawia rysunek .Poprawnie zorganizowane stanowisko pracy to nie tylko stolik o właściwych wymiarach czy krzesło. O komforcie pracy przy komputerze, a tym samym o odpowiedniej postawie, decyduje także właściwy kąt patrzenia na ekran monitora czy położenie klawiatury.