Man in White Dress Shirt Sitting on Black Rolling Chair While Facing Black Computer Set and Smiling

Dział programistów

Programy do tworzenia grafiki wektorowej oferują wiele specjalistycznych narzędzi i umożliwiają łatwe tworzenie nawet skomplikowanych ilustracji.  Pozwalają w prosty sposób nadawać obiektom charakter przestrzenny, cieniować i oświetlać je, wywoływać efekt przezroczystości i przekształcać jeden obiekt w drugi. Ważna cecha grafiki wektorowej to interaktywność (widzisz na bieżąco efekt każdej zmiany). Możliwe jest tworzenie dowolnych ilustracji, ich eksport do wielu formatów wektorowych (WMF, DRW, CGM) i bitowych (TIF, GIF, JPG) oraz ich import. Tutaj najczęściej powstają elementy wyjściowe do dalszej obróbki w narzędziach bitmapowych. Są wykorzystywane przez pracowników poligrafii do przygotowywania ilustracji do druku. Omawiana grupa programów ma bardzo interesujące i wszechstronne możliwości. Podczas tworzenia możesz wykonywać wiele ciekawych, efektownych operacji. Najważniejsze z nich to: dowolne kształtowanie figur; ustalanie wymiarów z dokładnością do tysięcznych części milimetra; precyzyjne przemieszczanie figur; zamiana jednych obiektów w drugie, np. okręgów w kwadraty (metamorfoza); nadawanie obiektom cienia i przezroczystości.