A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

Pobieranie grafiki z różnych źródeł

Zdjęcia lub wszelkiego rodzaju ilustracje można „wprowadzić” do komputera z różnych urządzeń i poddawać je dalszej obróbce. Na ich podstawie tworzone są prezentacje, pokazy slajdów, publikacje czy strony internetowe. Skaner jest urządzeniem, za pomocą którego można odczytać i przenieść do komputera dowolne wydruki, fotografie, slajdy itp. Opis jego działania znajduje się w rozdziale 1. Najczęściej wykorzystujemy go do skanowania zdjęć i tekstu. Do obsługi skanera służy zazwyczaj specjalny program, dostarczany przez producenta na instalacyjnej płycie CD dołączonej do urządzenia. Oprogramowanie to integruje się z innymi aplikacjami w systemie, umożliwiając bezpośrednie wprowadzenie zdjęć np. do edytora czy programu graficznego. Wystarczy więc w danym programie wybrać właściwą opcję, np. Wstaw\Ry- sunek\Ze skanera…., Importuj\Twain 32 itp. Po tej czynności pojawi się okno skanowania, w którym można ustawić liczbę kolorów, rozdzielczość, obszar do zeskanowania i inne opcje.