Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

Ustawienia strony

Przed rozpoczęciem pracy w edytorze należy się zastanowić, jakie będzie przeznaczenie tworzonego dokumentu. Inaczej przygotujesz ogłoszenie, np.o sprzedaży komputera, a inaczej wielostronicowy dokument, w którym masz zamiar napisać referat z historii. Uwzględnić trzeba tutaj m.in. takie elementy strony, jak marginesy, nagłówki i stopki lub numerację stron. Wielkość i układ strony są ważne dla kształtu przyszłego dokumentu. Przed rozpoczęciem edycji tekstu warto więc określić orientację strony, wielkość marginesów oraz nagłówków i stopek. Ustawienia te w edytorze Word definiujemy w menu Plik\ Ustawienia strony.  Te elementy strony są zazwyczaj ważne w dokumentach wielostronicowych. Zarówno nagłówki, jak i stopki mogą zawierać tekst, numerację, grafikę czy nawet tabelę, które będą umieszczone na każdej stronie dokumentu. Ich opisywanie rozpocznij od wyboru menu Widok\Nagłówek i stopka (każde następne „wejście” do nagłówka lub stopki wymaga jedynie podwójnego kliknięcia myszką w ich obrębie). Wówczas kursor zostanie przeniesiony do pola nagłówka. Edycję tekstu nagłówka przeprowadzamy za pomocą klawiatury oraz narzędzi dostępnych na pasku Nagłówek i stopka (rysunek 11.3.). Przełączanie się pomiędzy nagłówkiem i stopką dokumentu odbywa się za pomocą przycisku na pasku Nagłówki i stopki lub poprzez przemieszczenie się kursorem w górę i w dół.