people sitting down near table with assorted laptop computers

Korzystanie z myszy

Większość z nas docenia korzyści płynące z użycia myszy, a wielbiciele strzelanek 3D wręcz nie wyobrażają sobie życia bez możliwości sterowania widokiem za jej pomocą. Funkcja ta pozwala kierować „wzrok” w dowolnym kierunku poprzez przesuwanie myszy. Przesunięcie jej w lewo lub w prawo powoduje obrót postaci w odpowiednim kierunku. Popchnięcie myszy w przód pozwala spoglądać w górę, a przyciągnięcie do siebie powoduje spojrzenie w dół. Choć funkcja ta jest dla większości graczy wprost bezcenna, bywają i tacy, którzy korzystają wyłącznie z klawiatury. Mysz została wynaleziona w 1960 roku przez Douga Englebarta, pracownika SRI (Stanford Research Institute – Instytutu Badawczego Uniwersytetu Stanforda). Od czasu swych narodzin przeszła wiele przeobrażeń, a jednym z ostatnich jej wcieleń jest bezkul- kowa mysz Microsoft. Wzrost rynku gier 3D dla Windows stymuluje rozwój nowego typu urządzeń, czyli myszy służących do sterowania grami. Firmy specjalizujące się w produkcji sterowników gier, takie jak Saitek czy Thrustmaster opracowały własne rozwiązania takich myszy. W większości przypadków są to myszy wyposażone w dodatkowe funkcje, jak na przykład czterokierunkowy przełącznik hat montowany w urządzeniach Sitek. Inną firmą, która odniosła duży sukces na rynku „gryzoni” komputerowych jest Logitech. Jej mysz Logitech Mouseman Plus (patrz rysunek 9.3) jest od dłuższego czasu uważana za jedno z najlepszych urządzeń tego typu. Przyznać jednak trzeba, że nowatorskie rozwiązanie opracowane przez chłopców z Redmond jest intrygujące.