Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Jak komunikują się urządzenia komputera?

Wszystkie opisane wyżej urządzenia muszą się ze sobą komunikować. Do tego celu służą porty, gniazda i magistrale.
Port szeregowy Porty szeregowe oznaczane są w zależności od ich liczby, odpowiednio COM1, COM2 itd. Różnią się one wyglądem oraz sposobem przesyłania danych i prędkością transmisji. Dane poprzez port szeregowy płyną jeden bit po bicie. Przykładem połączenia przez port szeregowy, np. COM1, jest połączenie modemu z komputerem. Port szeregowy ma zazwyczaj 9 styków. Prędkość transmisji danych wynosi 24 KB/s. Porty równoległe są oznaczane LPT1, LPT2 itd. Za pośrednictwem portu równoległego, np. LPT1, możemy połączyć z komputerem drukarkę lub skaner. Poprzez porty LPT dane płyną równocześnie kilkoma przewodami. Są one o wiele szybsze niż szeregowe i mogą również służyć do przesyłania danych pomiędzy komputerami. Port równoległy ma 25 styków. Prędkość transmisji danych wynosi do 1000 KB/s. USB Nowoczesnym portem komunikacyjnym opracowanym przez firmę Intel jest port USB (Universal Serial Bus). Pozwala on dołączyć do komputera urządzenia peryferyjne, np. drukarkę, skaner, mysz itd. Tym samym może z powodzeniem zastępować port szeregowy i równoległy, zapewniając jednocześnie większą prędkość transferu danych. Transmisja danych dochodzi do 12 Mb/s. Do tego portu można podłączyć nawet 127 urządzeń.