person using laptop computer

Wzory matematyczne

Edytory umożliwiają tworzenie skomplikowanych (wielopiętrowych) wzorów matematycznych. Za ich pomocą można tworzyć opracowania naukowe, prace semestralne czy dyplomowe przedstawiające różne obliczenia. Oprócz zwykłych operatorów zawierają one także nietypowe symbole i znaki. Jest to możliwe dzięki dodatkowemu programowi o nazwie Microsoft Equation. Utworzone równanie wstawiane jest do dokumentu jako obiekt, który możemy skalować lub otaczać tekstem. Aby uruchomić edytor równań, ustaw kursor w miejscu, w którym ma być umieszczony wzór, po czym wybierz opcję menu Wstaw\Obiekt. W wyświetlonym oknie Obiekt wskaż z listy pozycję Microsoft Equation. Kliknięcie w tym oknie przycisku OK spowoduje uruchomienie edytora równań Equation. Pokaże się odpowiedni pasek narzędzi o nazwie Równanie oraz pole edycyjne. Konstruowanie wzoru odbywa się w polu edycyjnym za pomocą klawiatury oraz odpowiednich narzędzi ze wspomnianego paska narzędzi. Po zakończeniu edycji wzoru, aby powrócić do dokumentu, kliknij myszką w obszarze poza polem edycyjnym.