black and white computer keyboard

Komunikowanie się w sieci z przekazem dźwięku i obrazu

Przy okazji poznawania usługi UMTS czy e-edukacji w rozdziale siódmym, jak i telefonii internetowej w tym rozdziale, mogłeś dowiedzieć się, że współczesne technologie internetowe, oprócz przesyłania plików, dokumentów czy grafiki, umożliwiają także przesyłanie w sieci dźwięku i obrazu. Przekaz taki może się odbyć m.in. przy użyciu: lokalnych i rozległych sieci komputerowych; cyfrowych sieci telefonicznych; analogowych linii telefonicznych. Możliwe jest więc nawiązanie połączenia w sieci pomiędzy dwoma lub więcej użytkownikami, podczas którego nie muszą oni komunikować się za pomocą klawiatury, lecz za pomocą obrazu i dźwięku. Aby było to możliwe, każdy użytkownik biorący udział w takim połączeniu musi dysponować specjalnym zakończeniem łącza telekomunikacyjnego, nazywanym wideo- terminalem. Rolę wideoterminala może odgrywać m.in. komputer wyposażony w kamerę (np. w niedrogą cyfrową kamerę internetową), kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki (słuchawki).W przypadku analogowych linii telefonicznych jakość przesyłanego nimi obrazu bez użycia dodatkowych (i kosztownych) urządzeń do kompresji i dekompresji obrazu jest stosunkowo niska. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest stosowanie cyfrowych sieci telefonicznych, np. sieci ISDN.