blue circuit board

Koperty i etykiety adresowe

Tabela z danymi do korespondencji seryjnej powinna się rozpoczynać od pierwszego wiersza strony. Jeśli oprócz tabeli w dokumencie będzie się znajdował inny tekst, on także zostanie potraktowany jako dane, co może spowodować dezorientację użytkownika.
Mając bazę adresów, możesz przystąpić do tworzenia dokumentu korespondencji. W tym celu wybierz menu Narzędzia\Listy i dokumenty wysylkowe\Kreator korespondencji seryjnej… (Narzędzia\Korespondencja seryjna…, Utwórz |Listy seryjne…). Po wyborze Listów seryjnych musisz wskazać źródło danych adresowych lub je utworzyć. Kolejnym krokiem będzie wstawienie właściwych pól do dokumentu, np. imienia i nazwiska, adresu i tym podobnych informacji, które znajdują się w otworzonym źródle danych. Ostatnią czynnością będzie scalenie dokumentu, czyli utworzenie np. listów zawierających dane osobowe czy adresowe. Listów (najczęściej stron dokumentu) będzie tyle, ile nazwisk znajduje się w bazie. Po tych czynnościach możesz przystąpić do drukowania listów. Nieodłącznym elementem korespondencji jest adresowanie listów. I tutaj edytory przyszły nam z pomocą. Umożliwiają bowiem drukowanie adresów bezpośrednio na kopertach umieszczanych w drukarce lub na etykietach. W pierwszym przypadku musisz sprawdzić, czy koperty mieszczą się w drukarce i zmierzyć ich wielkość. Następnie należy wprowadzić te wymiary w odpowiednim okienku opcji kopert – menu Narzędzia\Listy i dokumenty wysyłkowe\Koperty i etykiety…. (Narzędzia\ Koperty i etykiety…).