white robot near brown wall

Ławy i szybki sposób

Dzięki korespondencji seryjnej możesz wysłać listy do setek adresatów w łatwy i szybki sposób. Każda korespondencja musi być oparta na bazie nazwisk i adresów. To z niej edytor pobiera kolejne adresy, aby wydrukować serię pism. Dobrym przykładem zilustrowania możliwości tego narzędzia jest organizacja konferencji. W powołanej do tego celu instytucji prowadzi się rejestr np. nauczycieli. Corocznie zwołuje się tam konferencje dla wykładowców poszczególnych przedmiotów. Przed każdą z nich wysyła się kilkaset zawiadomień. Biorąc pod uwagę liczbę przedmiotów, trzeba poinformować kilka tysięcy nauczycieli. Tradycyjnymi metodami należałoby zredagować treść z wolnym miejscem na nazwisko i adres, po czym wykonać kserokopie, następnie wypełnić i zaadresować każde pismo oddzielnie. Korespondencja seryjna wymaga z naszej strony jedynie zredagowania treści pisma i wskazania źródła danych, np. z adresami.
Listy seryjne Aby wykonać korespondencję, można skorzystać z gotowego źródła danych, na przykład tabeli w innym dokumencie edytora (rysunek 11.29.). Dane do korespondencji można również pobierać z innych plików, np. baz danych lub arkuszy kalkulacyjnych.