photo of outer space

IRC i Czat

Wielkie dyskusje sieciowe prowadzone są w ramach innej usługi sieciowej – IRC (Internet Relay Chat), zwanej popularnie IRCem. W Internecie spotkasz serwery IRC, na których istnieją tematyczne kanały IRC. Na kanałach odbywają się pogawędki. Ich cechą jest to, że każda informacja wysłana przez któregoś z uczestników rozmowy jest równocześnie dostępna dla wszystkich biorących udział w pogawędce na tym kanale. Wyjątek stanowią jedynie rozmowy prowadzone jako prywatne. Wiele serwerów w sieci oferuje uproszczoną wersję IRC – usługę Chat, nazywaną po polsku po prostu Czat. Zamiast kanałów na czatach są pokoje rozmów podzielone podobnie jak kanały IRC według kategorii tematycznych. Serwery IRC, kanały i programy IRC Każdy serwer IRC w sieci ma własny adres i nazwę, np. krakow. irc. pl, poznan. irc .pl czy warszawa. irc .pl. Serwery IRC są ze sobą połączone, tworząc podsieć zwaną IRCnetem i podobnie jak serwery grup dyskusyjnych wymieniają się wiadomościami przesyłanymi na kanałach. W ten sposób internauta prowadzący pogawędkę np. na kanale #polska, do którego uzyskał dostęp poprzez serwer krakow. irc. pl, może się komunikować z użytkownikiem sieci, który dostęp do tego samego kanału uzyskał poprzez serwer poznan. irc .pl.