Turned on Imac Beside Macbook on Table

Praca nad tekstem

Praca nad dokumentem nazywana jest edycją tekstu. Polega ona na wprowadzaniu tekstu, wybraniu czcionki, jej koloru i rozmiaru czy wcięć akapitowych. Najczęściej tekst wprowadza się z klawiatury, ale nie zawsze. Wyobraź sobie, że masz kilka plików zawierających informacje dotyczące historii piłki nożnej w Polsce. Chcesz uzyskać z nich wiadomości o konkretnej drużynie. Wtedy możesz te pliki otworzyć, wyszukać właściwe partie tekstu i znaną metodą kopiowania i wklejania (Ctrl+C, Ctrl+V) umieścić kolejne fragmenty w nowym dokumencie. Do dokumentu w wielu edytorach można również wstawić tekst za pomocą odpowiedniego polecenia menu, np. Wstaw\Plik.
Warto wiedzieć Nie wstawiaj znaków interpunkcyjnych jak kropki, przecinki itd. po spacji (wyraz ,) lub bezpośrednio przed wyrazem (wyraz ,wyraz). Umieszczaj je tuż za wyrazami, tak jak w tekście tej książki. Standardowym sposobem obsługi klawiatury w systemach Windows czy Li- nux jest układ Polski (programisty). W takiej sytuacji polskie znaki diakrytyczne (ą, ę, ś itd.) otrzymujemy używając kombinacji klawisza <Ałt> z właściwą literą, np. <Alt+l> = ł. Istnieje również inny układ, tzw. maszynistki, w którym polskie znaki uzyskiwane są za pomocą jednego klawisza. To rozwiązanie jest często stosowane w macintoshach, ale dostępne także w innych systemach.