Gray and Red Quadcopter Drone

Zasoby i usługi sieciowe

Zwykle w sieci komputerowej można spotkać: komputery, przy których pracują użytkownicy sieci; urządzenia takie jak drukarka, skaner itp.; łącza transmisyjne, np. kable sieciowe, łącza wykorzystujące fale radiowe czy fale podczerwone (te ostatnie wykorzystujesz np. do sterowania telewizorem przy użyciu pilota), za pomocą których komputery w sieci przesyłają dane. Jeśli będzie to sieć typu klient-serwer, dostępny w niej będzie także serwer (lub serwery), a w przypadku bardziej złożonych sieci również specjalne urządzenia, jak huby, switche czy routery, o których więcej dowiesz się z dalszej części rozdziału. Wszystkie urządzenia sieci i dane dostępne dla jej użytkowników zwykło się nazywać zasobami sieciowymi. Do korzystania z zasobów sieci służą tzw. usługi sieciowe. Najpopularniejsze z nich to m.in.: przeglądanie stron WWW i korzystanie z poczty elektronicznej;  przesyłanie plików oraz prowadzenie pogawędek sieciowych; wspólna praca w bazie danych lub nad jednym dokumentem; przekaz obrazu wideo i dźwięku; współużytkowanie drukarek i innych urządzeń sieciowych.