macro photography of black circuit board

Listy punktowane i numerowane

Punktowanie i numerowanie jest często spotykanym zabiegiem stosowanym w dokumencie zawierającym listy nazwisk, towarów, tematów itp. Ma na celu ułatwienie czytelnikowi odnalezienie konkretnej informacji. W listach numerowanych stosuje się cyfry, a w listach punktowanych dowolne znaki, jak kropki, myślniki itp. Znaków wypunktowania i wyliczania nie można usunąć tak jak zwykłego znaku w tekście. Należy je usunąć z formatu akapitu. Oznacza to, że nie da się zlikwidować cyfty „1” w wierszu, który jest pozycją listy numerowanej. Trzeba zaznaczyć taki wiersz i usunąć z niego ten format, np. przez ponowne wciśnięcie przycisku numerowania. Automatyczne wypunktowanie i wyliczanie w dokumencie jest dostępne w menu FormaĄPunktory i numeracja… (FormaĄ Wypunktowanie i numerowanie…) lub za pomocą przycisków Wypunktowanie i Numerowanie na pasku narzędzi. Przykładową wielopoziomową listę numerowaną i punktowaną przedstawia rysunek 11.22. Sposób numerowania i punktowania można ustawić za pomocą menu Format \Punktory i numeracja… (Format\ Wypunktowanie i numerowanie…). Dostępnymi tu narzędziami możesz ustawić rodzaj punktu (symbolu), czcionkę, jej wielkość bądź rodzaj konspektu numerowanego (listy wielopoziomowej jak na rysunku 11.23.).