human hand holding plasma ball

Tabulatory

Tabulatory to precyzyjnie ustalone odstępy między wyrazami, wprowadzone po to, aby prawidłowo wyrównywać tekst w pionie. Stosuje się je np. przy opracowywaniu listy towarów z ich cenami, listy nazwisk i imion itp. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie musimy pisać w kilku wyrównanych kolumnach. Stosowanie spacji nigdy nie spowoduje uzyskania równych odstępów, gdyż znak znakowi nie jest równy – rysunek 11.24. ilustruje te różnice. Pionowe linie przy cenach na rysunku pokazują niedoskonałości ustalania odstępu spacjami. Ponadto gdy piszemy w obszarach między tabulacjami (np. pomiędzy „Jabłka” a „2 zł”), zachowane zostaje położenie następnego wyrazu („2 zł”). Pisząc na „spacjach” przesuniesz następny wyraz w prawo. Odległości pomiędzy tabulatorami można wypełnić np. kropkami lub kreskami, zaznaczając odpowiednie przyciski wyboru na karcie Tabulatory w menu For- maĄTabulatory…. Technika korzystania z tabulatorów polega na wpisaniu tekstu, np. nazwiska, i wciśnięciu klawisza <Tab>, który przeniesie kursor na wyznaczone miejsce w dalszej części wiersza. Odległość pomiędzy nazwiskiem a punktem tabulacji może być wypełniona np. kropkami, jak ma to często miejsce na listach twórców filmów.