Silver Imac Displaying Line Graph Placed on Desk

Sieciowy system operacyjny

Podstawową rolę w każdej sieci komputerowej odgrywa sieciowy system operacyjny (NOS – Network Operating System). To on zapewnia obsługę środowiska sieciowego, ochronę kont użykowników i danych, obsługę plików, aplikacji czy drukarek. Popularnymi systemami sieciowymi są m.in. przedstawione wcześniej systemy: Windows, Linux i Mac OS. Wiele sieci pracuje pod kontrolą systemów Unix i Novell Netware. Dostęp do zasobów sieciowych – logowanie się do sieci Aby uzyskać dostęp do zasobów sieci, musisz się do niej zalogować. Logowanie to rodzaj przepustki. Można je porównać do logowania na koncie użytkownika w komputerze. W tym jednak przypadku, logując się na komputerze, uzyskujesz dostęp do sieci. Konto w sieci zwykle ma nazwę użytkownika oraz hasło. Logowanie do sieci jest bardzo ważne, gdyż pracuje w niej, uczy się lub bawi mnóstwo ludzi i nie można dopuścić do sytuacji, w której jeden użytkownik przeszkadza drugiemu. Dzięki logowaniu się użytkowników na kontach, system sieciowy może nadzorować ich działania w sieci. Rodzaje sieci komputerowych Wiesz już, że im większa jest liczba komputerów pracujących w sieci, tym bardziej jest ona złożona i zajmuje większy obszar. W zależności od wielkości tego obszaru sieci dzielą się na: lokalne (sieci LAN – Local Area Network) – które swym zasięgiem obejmują niewielki obszar. Łączą one komputery w obrębie oddziału firmy, zakładu pracy, uczelni; miejskie (sieci MAN – Metropolitan Area Network) – które swym zasięgiem obejmują większy obszar niż sieci lokalne, powstają zwykle przez łączenie ze sobą sieci lokalnych różnych instytucji i zakładów; rozległe (sieć WAN – Wide Area Network) – które swym zasięgiem obejmują bardzo duży obszar. Sieci tego typu łączą pojedyncze komputery, sieci lokalne i miejskie znajdujące się w różnych miastach, krajach czy na różnych kontynentach. Przykładem sieci tego typu jest Internet.