Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Przesyłanie SMS-ów na telefon komórkowy z sieci Internet

Telefony nowszej generacji umożliwiają także przesyłanie wiadomości ilustrowanych obrazkami, a nawet wzbogacanych o dźwięk i animacje. Wiadomości tego typu to tzw. MMS-y (MMS – Multimedia Messaging Service). Warto wiedzieć Za pośrednictwem usługi SMS operatorzy sieci komórkowych oferują abonentom odpłatnie specjalne serwisy informacyjne bądź serwisy tematyczne, w ramach których są oni na bieżąco informowani o danym wydarzeniu. Edycji wiadomości SMS dokonuje się za pomocą klawiatury telefonu, a jej tekst pojawia się na wyświetlaczu. Długość takiej wiadomości zwykle nie może przekraczać 160 znaków. Po zakończeniu edycji należy w opcjach telefonu wybrać polecenie wysłania wiadomości pod podany numer lub wskazać odpowiednią pozycję w książce numerów, którą ma każdy aparat. Gdy wiadomość dotrze do odbiorcy, zostanie on o tym poinformowany np. za pomocą sygnału dźwiękowego i odpowiedniego znaku graficznego na wyświetlaczu. Warto wiedzieć Mimo że wiele telefonów umożliwia edycję tekstu z polskimi znakami, pamiętaj, że aparat osoby, do której wysyłasz SMS, może być pozbawiony takiej opcji. Nie inaczej jest z przesyłaniem MMS-ów. Przesyłanie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu komórkowego jest wykonalne także z Internetu. Umożliwiają to serwisy SMS udostępniane na stronach WWW wielu serwerów w sieci.