photo of outer space

Odstępy między akapitami

To istotna właściwość tekstu wpływająca na jego czytelność. Zdążyłeś się już dowiedzieć, że akapity w edytorze rozdzielamy naciśnięciem klawisza <Enter>. Aby tekst był jasny i przejrzysty, należy stosować odstępy pomiędzy akapitami. W wielu edytorach do tego celu służy menu FormaĄAkapit. Rysunek 11.7. ilustruje stosowanie odstępów akapitowych. Rozilział 1 Edytor tckftu Edytory tekstu u programy do tworzenia dokumentów zawierających tekst, tabele hib ilustracje Oprócz pisania, kopiowania i przenoszenia tekstu, wstawiania tabel rysunków czy wykresów dokumentu bądl sprawdzanie pisowni Edytory tekstu są wykorzystywane w pracy, szkole i w domu m in do pisania listów i prac naukowych, do tworzenia publikacji i sprawozdań Warto poznać charakterystyczne poięcia związane Rozdział 1 Edytor tikilii Edytory tekstu to programy do tworzenia dokumentów zawierających tekst, tabele lub ilustracje. Oprócz pisania, kopiowania i przenoszenia tekstu, wstawiania tabel rysunków czy wykresów umożliwiają swobodne rozmieszczanie tych elementów na strome dokumentu bądź sprawdzanie pisowni Edytory tekstu są wykorzystywane w pracy, szkole i w domu m in do pisania listów i prac naukowych, do tworzenia publikacji i sprawozdań Warto poznać charakterystyczne połcia związane.