Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

Pliki i foldery

Jak już wiesz, każdy system operacyjny umożliwia tworzenie plików i folderów (te drugie zwane są również katalogami). Zapisywane są one na dowolnych nośnikach pamięci, jak dyski czy płyty CD. Wszystkie informacje na wspomnianych nośnikach są przechowywane w postaci plików. Warto wiedzieć W jednym folderze lub katalogu nie można utworzyć dwóch plików o identycznej nazwie i rozszerzeniu. W celu jednoznacznego identyfikowania plików i zarządzania nimi przez system operacyjny oraz inne programy, do każdego pliku zostaje przyporządkowana nazwa. W systemach Windows nazwa pliku składa się z nazwy podstawowej oraz z tzw. rozszerzenia. Nazwa podstawowa jest oddzielona kropką od rozszerzenia, np. list do cioci Anieli.txt, gdzie list do cioci Anieli jest nazwą podstawową, natomiast txt jest rozszerzeniem pliku. W takich systemach jak Linux czy Mac OS pliki nie muszą mieć rozszerzenia, jednak ich nazwa może zawierać kropkę. Wykorzystuje się ją często jako separator pomiędzy kilkoma wyrazami, np. plan.sprzedazy.txt. Wszystkie te systemy umożliwiają nadawanie plikom długich nazw, np. w Windows jest to 256 znaków. Nazwy mogą zawierać duże i małe litery, kropki, cyfry, spacje, przecinki, średniki, nawiasy kwadratowe oraz znaki plus, minus i znaki równości. System Linux w przeciwieństwie do Windows rozróżnia małe i duże litery, dlatego list do cioci Anieli i list do cioci anieli będą dwoma różnymi plikami. W systemach Windows bardzo ważną rolę w nazwie pliku odgrywa jego rozszerzenie (file extension). Jest ono zazwyczaj 3-znakowym (może być też 4-znakowe – html, mpeg, jpeg) identyfikatorem pliku, dołączanym do nazwy podstawowej. Na podstawie rozszerzenia możemy określić typ pliku. Różnorodne programy posiadają pliki z różnymi rozszerzeniami, istnieje jednak pewna charakterystyczna grupa ujednoliconych rozszerzeń. Jeżeli plik posiada rozszerzenie exe lub com, to oznacza, że mamy do czynienia z programem bezpośrednio uruchamianym przez system operacyjny (plikiem wykonywalnym). Z kolei rozszerzenie txt oznacza plik tekstowy, sys – plik systemowy.