turned on flat screen television

Prawo i netykieta w sieci

Termin netykieta wywodzi się od słów net – sieć i etykieta. Netykieta określa zasady komunikowania się i wspólnego korzystania z zasobów i usług Internetu. Obejmuje reguły postępowania, jakie obowiązują w społeczności internetowej. Za twórcę podstaw netykiety uważany jest Arlene H. Rinaldi z Florida Atlantic University, który już w 1992 roku sformułował jej pierwsze zasady. Mimo że w Internecie panują dosyć luźne obyczaje, a stosowanie zasad netykiety jest dobrowolne, jej przestrzeganie dobrze świadczy
o użytkownikach. Ale w sieci obowiązuje nie tylko netykieta, lecz przede wszystkim prawo. Dlatego musisz mieć świadomość, że korzystając z usług sieciowych, ponosisz odpowiedzialność za skutki własnych poczynań. Internauci stworzyli nawet dekalog użytkowników komputerów. Warto przyswoić zawarte w nim zasady: Nie używaj komputera, aby szkodzić innym. Nie zakłócaj pracy na komputerach innym. Nie zaglądaj bez pozwolenia do cudzych plików. Nie używaj komputera, aby kraść. Nie używaj komputera do dawania fałszywego świadectwa. Nie używaj ani nie kopiuj programów, za które nie zapłaciłeś. Nie używaj zasobów cudzych komputerów bez zezwolenia (autoryzacji). Nie przywłaszczaj efektów wysiłku intelektualnego innych. Myśl o społecznych konsekwencjach programu, który piszesz. 10. Używaj komputera z rozwagą i ostrożnością.