Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

Warto wiedzieć

Jeśli komputery są podłączone do sieci Internet za pośrednictwem modemu czy np. Neostrady, adres IP przydzielany jest losowo z puli usługodawcy internetowego. Adres ten może więc być za każdym razem inny. Gdy nawiązywane jest połączenie, pojawia się okno z informacją o oczekiwaniu na odpowiedź użytkownika komputera, z którym się łączysz (rysunek 9.30.). Na komputerze odbiorcy wyświetlane będzie podobne okno, ale z informacją o połączeniu przychodzącym i nazwą (adresem IP) nadawcy. Połączenie zostanie nawiązane tylko wtedy, gdy użytkownik, z którym się łączysz, zaakceptuje je. ^ Oczekiwanie na odpowiedź od: 192.168.12.23… | Anuluj Nawiązywanie połączenia z innym komputerem w sieci Domyślne ustawienia programu umożliwiają automatyczny odbiór i wysłanie obrazu z chwilą nawiązania połączenia. Zmiany te i inne ustawienia w programie możesz wprowadzić z poziomu okna opcji (menu Narządzia\Opcje) m.in. w czasie trwania połączenia.  Opcje ff]  Ogólne ■: Zabezpieczenia ; Audio ; Wideo )  («*; Automatycznie odbierz obra2 wideo na początku kazdei konwersacii Opcje ■■■tal I Preferencje odbierania  Oaolne Zabezpieczenia, Audio Wideo.