A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

Struktura Internetu

Chociaż trudno w to uwierzyć, początki Internetu sięgają 1969 roku, gdy w USA pojawiła się pierwsza eksperymentalna sieć armii amerykańskiej o nazwie ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network). Jej główną ideą było takie połączenie komputerów, aby w razie awarii któregoś z łączy pomiędzy nimi sieć działała nadal. Przez kolejne lata Internet ulegał wielu przeobrażeniom. Dzisiaj oferuje on użytkownikom nie tylko typowe usługi sieciowe, jak poczta elektroniczna, przesyłanie plików czy strony WWW. Użytkownik ma poprzez Internet dostęp do usług telekomunikacyjnych (np. telefonii internetowej), przekazów audiowizualnych czy całego szeregu e-usług (usług elektronicznych, jak bankowość internetowa, edukacja lub zakupy w sieci). Pajęczyna sieci Internet to sieć rozległa. Ponieważ obejmuje swym zasięgiem cały świat, często nazywany jest także siecią globalną. Podstawową cechą, która odróżnia Internet od innych sieci komputerowych, jest to, że pracujące w nim komputery nie są zarządzane centralnie. Oznacza to, że nie ma komputera nadzorującego pracę całej sieci czy kontrolującego rodzaj przesyłanych danych, a wszystkie komputery działają na podobnych prawach. Internet to prawdziwa pajęczyna sieci komputerowych. W każdej z nich pracują dziesiątki, setki, a nawet tysiące maszyn. Połączenie sieci w jedną wielką sieć globalną, odbywa się poprzez linie telefoniczne, łącza radiowe, satelitarne, kablowe czy światłowodowe. Różne mogą być układy połączeń sieci tworzących sieć globalną, a także pracujące w niej komputery. W Internecie spotkasz nie tylko komputery klasy IBM PC, ale również komputery Macintosh, Amiga czy duże komputery typu Mainframe. Jak już wiesz, połączenie między komputerami różnego typu, pracującymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, oraz wymianę danych pomiędzy nimi umożliwia protokół TCP/IP. Dlatego też ten protokół jest podstawowym protokołem internetowym.