turned on flat screen television

System optymalny

Jeśli chcesz wykonać kopię zasobów całego komputera (systemu operacyjnego), powinieneś to robić tylko wtedy, kiedy system działa optymalnie i nie ma żadnych usterek, czyli spełnione są warunki: zainstalowane zostały i poprawnie działają wszystkie używane aplikacje; zainstalowane zostały i poprawnie działają urządzenia podłączone do komputera; poprawnie skonfigurowane zostały ustawienia sieciowe komputera; z dysków komputera usunięte zostały wszystkie zbędne pliki; sprawdzona została poprawność zapisu danych na dyskach, dla których tworzona będzie kopia zapasowa; wykonana została defragmentacja tych dysków; archiwizowane zasoby zostały sprawdzone za pomocą programu antywirusowego. Istnieje wiele profesjonalnych aplikacji do archiwizacji danych. Są to jednak programy, których zadaniem jest tworzenie kopii danych archiwizowanych na nośnikach o odpowiednio dużej objętości i stosowane są tam, gdzie codziennie zabezpiecza się gigabajty danych, np. w bankach, ośrodkach obliczeniowych itp. Gdy chcesz utworzyć archiwum z wieloma plikami czy folderami, a nie dysponujesz profesjonalnym urządzeniem do archiwizacji, np. strimerem, to sprawdzonym sposobem jest skorzystanie z tzw. programów archiwizujących. Programy te jednocześnie kompresują dane, co oznacza, że zarchiwizowane pliki mają nieraz wielokrotnie mniejszą objętość niż te, które ulegały archiwizacji. Kompresja danych Tworzone w czasie kompresji danych pliki zwane są popularnie archiwami. Przechowują one informację o skompresowanych programach; aby taki program mógł być uruchomiony, wcześniej musi zostać zdekompresowany. Operację dekompresji archiwum popularnie nazywa się rozpakowywaniem. Obecnie większość programów kompresujących dysponuje możliwością tworzenia archiwów samorozpakowujących się (np. w środowisku Windows mają one rozszerzenie exe). W takim przypadku archiwum ma nieco większą objętość, jednak nie wymaga obecności programu archiwizującego na komputerze, na którym jest rozpakowywane.