macro photography of black circuit board

SDI

Czyli stały dostęp do Internetu. Jest to usługa oferowana w Polsce przez TPSA. Została ona oparta na technologii HIS firmy Ericsson, w ramach której użytkownik za pośrednictwem zwykłego łącza telefonicznego otrzymuje stały dostęp do Internetu z możliwością równoczesnego prowadzenia rozmów telefonicznych. Maksymalna prędkość transmisji danych sięga 115,2 Kb/s. Aby uzyskać połączenie w ramach tej usługi, w domu klienta musi być zamontowany specjalny modem abonencki, który podłącza się do aparatu telefonicznego i komputera. W centrali telefonicznej instalowana jest tzw. półka centralowa, w której znajdują się moduły karty HIS, obsługujące modemy poszczególnych abonentów; Neostrada – alternatywna dla SDI usługa stałego dostępu do Internetu oferowana przez TPSA. Neostrada umożliwia dostęp do Internetu za pośrednictwem zwykłej linii telefonicznej, jednak w tym przypadku technologia przesyłania sygnału jest inna niż przy tradycyjnym połączeniu modemowym. Najpopularniejszą usługą w ramach Neostrady jest Neostrada Plus oferująca stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji 512 Kb/s w kierunku do komputera klienta i 128 Kb/s w kierunku przeciwnym. Inne sposoby dostępu do sieci Oprócz przedstawionych sposobów uzyskania dostępu do Internetu, połączenie z tą siecią jest możliwe m.in. także poprzez: sieć telewizji kablowej – w komputerze abonenta jest instalowany specjalny modem kablowy, którego zadaniem jest wyselekcjonowanie z dostarczanego sygnału danych dla komputera. Z kolei z drugiej strony kabla, czyli u operatora sieci telewizji kablowej, montowane jest urządzenie umożliwiające transmisję danych przez sieć telewizji kablowej oraz przyjmowanie danych wysyłanych przez abonentów.