Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Napędy Zip

Oprócz stacji dyskietek, napęd Iomega Zip jest chyba najpowszechniej stosowanym medium zapisu danych. Dyski Zip są dostępne w pojemnościach 100 i 250 megabajtów. Wyglądają one jak dyskietka nafaszerowana steroidami, lecz jest znacznie od niej trwalsza. Napędy Zip działają szybciej niż napędy FDD, choć w konkursach szybkości nagród nie zdobywają.
Napędy Zip występują w trzech odmianach: IDE, SCSI oraz zewnętrznej, podłączanej do portu równoległego. Nie mogą odczytywać standardowych dyskietek 3,5-calowych. Chociaż teoretycznie rzecz biorąc można zastąpić napęd FDD napędem Zip, należy jednak dostosować wówczas cały system i przygotować bootujący dysk ratunkowy. Przygotowanie takiego dysku umożliwia pakiet narzędziowy Norton Utilities, czyniąc to automatycznie.