Gray and Red Quadcopter Drone

Najpopularniejsze rodzaje programów komputerowych

Niemal do każdej dziedziny życia stworzono program komputerowy. Do najpopularniejszych aplikacji zaliczamy między innymi:
Edytory tekstu – umożliwiają komputerowe redagowanie tekstu, tworzenie dokumentów tekstowych wzbogacanych grafiką i wykresami; Arkusze kalkulacyjne – umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych obliczeń dzięki wbudowanym funkcjom oraz tworzenie wykresów; Systemy baz danych – umożliwiają gromadzenie w bazie danych informacji określonego typu oraz odpowiednie zarządzanie tymi informacjami; Programy graficzne – umożliwiają tworzenie grafiki komputerowej i jej przetwarzanie; Programy komunikacyjne – umożliwiają połączenie się z innym komputerem w tzw. sieci komputerowej, np. w sieci Internet, oraz wymianę poczty elektronicznej. Drugą grupą są programy znajdujące profesjonalne zastosowanie w przemyśle. Są to między innymi programy typu: CAD (Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania); Kolejną sporą grupą są programy multimedialne i edukacyjne, których dynamiczny rozwój obserwujemy w ostatnich latach. Dzięki nim istnieje możliwość zdobywania w przystępny sposób wiedzy o otaczającym nas świecie. W grupie tej znajdują się również programy do tworzenia i słuchania muzyki. Istnieje także grupa aplikacji, która umożliwia tworzenie programów komputerowych. Dotyczy ona języków i systemów programowania, umożliwiających programistom tworzenie innych programów komputerowych. Ostatnią grupą są gry komputerowe. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie rozrywki użytkownikowi komputera. Ta grupa programów jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się.