black circuit board

Numeracja stron dokumentu

Numeracja stron w dokumencie ma dwojakie znaczenie: po pierwsze, ułatwia czytelnikowi poruszanie się po tekście, po drugie, umożliwia utworzenie spisu treści. Numerację możesz umieszczać w różnych miejscach strony (u góry, u dołu, po lewej, po prawej bądź w środku). Aby wstawić numerację, wystarczy wybrać menu Wstaw\Numery stron. Zazwyczaj numery pojawiają się na wszystkich stronach w tym samym miejscu, tak jak zdecydowano w ustawieniach, np. na górze po lewej stronie. Jednak często występuje konieczność umieszczania numeracji naprzemiennie: parzyste numery po prawej, a nieparzyste po lewej stronie kartki, czyli przy zewnętrznych krawędziach. W takiej sytuacji musisz najpierw w ustawieniach strony na zakładce Układ zaznaczyć opcję Inne na stronach parzystych i nieparzystych, a następnie utworzyć numerację za pomocą menu Wstaw\Numery stron. Widoki dokumentu Edytor umożliwia pracę nad dokumentem widzianym na różne sposoby. Jak wiesz, strona zawiera różne elementy i nie zawsze wszystkie są widoczne podczas pracy, stąd właśnie możliwość wyboru wyglądu strony. Poniżej przedstawiamy krótki opis poszczególnych widoków: Normalny – ukazuje ciąg stron jedna za drugą bez oddzielania ich, nie są widoczne nagłówki i stopki; Układ sieci Web – prezentuje dokument podobnie jak w przeglądarce internetowej; Układ wydruku (Układ strony) – jest najbardziej podobny do wydruku; Konspekt – ukazuje zastosowane style, jak tytuły rozdziałów, podrozdziałów itp.; Układ online – umożliwia szybkie poruszanie się po dokumencie dzięki wyświetlaniu tytułów rozdziałów i podrozdziałów, do których można przejść poprzez kliknięcie na ich nazwach; Podgląd wydruku – widok najwierniej odpowiadający wydrukowi (znajduje się w menu Plik).