woman in white long sleeve shirt using black laptop computer

Uwagi do głośników

Na rynku spotyka się dziś głośniki USB, które mogą funkcjonować bez karty dźwiękowej. Nie radzimy jednak zamieniać karty dźwiękowej na takie zestawy i w ogóle korzystać z szyny USB do przetwarzania sygnałów audio. Powodem jest to, że głośniki USB w bardzo dużym stopniu obciążają procesor podczas przetwarzania danych audio, a to ujemnie wpływa na wydajność gier. Niektóre z tych głośników brzmią bardzo dobrze i zwykle można je podłączyć do karty dźwiękowej. Jednak należy pamiętać, że niczego nie otrzymujemy za darmo.