person using both laptop and smartphone

Wprowadzenie do programu Excel

Microsoft Excel jest jednym z popularniejszych arkuszy kalkulacyjnych na naszym rynku. Każda kolejna wersja programu posiada nowe możliwości. Cechuje się prostą obsługą i przyjaznym dla użytkownika interfejsem graficznym. Microsoft Excel, podobnie jak edytor Word, jest aplikacją pakietu Microsoft Office, Może zostać zainstalowany w systemie Windows razem z całym pakietem lub samodzielnie. Ekran główny programu Po uruchomieniu programu wyświetlony zostanie ekran. Przedstawia on jedynie fragment arkusza z widoczną siatką linii kolumn i wierszy. Excel posiada 256 kolumn oznaczanych literowo według zasady: A,B…Z, AA,AB…AZ, BA,BB…BZ aż do IV. Wiersze, których jest 65565, ponumerowano liczbami naturalnymi. Po uruchomieniu programu zostaje otwarty zbiór arkuszy, nazywany skoroszytem. Jeden skoroszyt może zawierać maksymalnie 256 arkuszy, które domyślnie noszą nazwy: Arkuszl, Arkusz2, Arkusz3 itd. Zakładki arkuszy są wyświetlane u dołu ekranu. Przypisaną do nich nazwę możemy zmienić na inną. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na zakładce danego arkusza i wybrać z menu podręcznego opcję Zmień nazwę arkusza. W oknie dialogowym Opcje za pomocą menu Narzędzia\Opcje, możemy ustawić liczbę arkuszy, z jaką zamierzamy pracować (karta Ogólne). W skoroszycie możemy przełączać się pomiędzy arkuszami. Wystarczy kliknąć myszką na zakładkę, a jej arkusz ukaże się na ekranie. Oto najbardziej charakterystyczne elementy ekranu głównego.