Woman Using Vr Goggles Outdoors

Kolumny, wiersze i komórki w arkuszu kalkulacyjnym

Arkusz kalkulacyjny możesz sobie wyobrazić jako elektroniczną wersję arkusza papieru o bardzo dużej powierzchni. Jego rozmiary nie pozwalają na wyświetlenie go w całości na ekranie monitora, dlatego aby ułatwić zarządzanie arkuszem, jego powierzchnia została podzielona na kolumny i wiersze. Ich liczba zależy od rodzaju i wersji danego programu. Kolumny, na jakie został podzielony arkusz, przyjęto oznaczać kolejnymi literami alfabetu łacińskiego od A do Z oraz parami liter, np. AA, AB, AC itd. Liczba kolumn w arkuszach zwykle wynosi 256. Natomiast do oznaczania wierszy stosuje się kolejne numery zaczynając od liczby jeden. Liczba wierszy w arkuszu może wynosić kilkadziesiąt tysięcy. W miejscu przecięcia się kolumny z wierszem znajdują się komórki. Komórka to elementarna część każdego arkusza. Praca w arkuszu polega na operowaniu komórkami. To za ich pomocą wpisujesz dane, pobierasz wyniki obliczeń, umieszczasz formuły i na podstawie zawartych w nich danych tworzysz wykresy.