turned on gray laptop computer

Łącza w sieci

Stosowane w sieciach komputerowych łącza różnią się budową, a także sposobem i prędkością przekazywania danych. Obecnie do najczęściej spotykanych łączy należą: Cztery pary skrętki izolator Rdzeń miedziany Ekran I Izolator zewnętrzn łącza kablowe – wśród których najpopularniejszy jest kabel miedziany typu skrętka oraz kabel koncentryczny (zwany też współosiowym). W zależności od typu kabla stosuje się różnego rodzaju wtyczki do kart sieciowych; Skrętka i kabel koncentryczny  łącza światłowodowe – to obecnie najszybsze łącza transmisji, umożliwiające przesyłanie danych na bardzo duże odległości. Ich zasada działania polega na tym, że urządzenie nadawcze zamienia sygnał elektryczny na sygnał świetlny, który jest przesyłany kablem światłowodowym. Zadaniem urządzenia odbiorczego po drugiej stronie kabla jest zamiana sygnału świetlnego na sygnał elektryczny; Promień światła Rdzeń Okładzina  Wzmocnienie światłowodu Płaszcz światłowodu Rysunek 6.12. Przekrój światłowodu łącza radiowe – w tym przypadku łączność pomiędzy komputerami w sieci zapewniają nadajniki i odbiorniki zainstalowane bezpośrednio przy komputerach, a także urządzenia nadawczo-odbiorcze podłączone do sieci LAN. Łączność radiowa jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy z jakichś powodów nie można poprowadzić do użytkownika połączenia kablowego. Jeśli np. mieszkańcy osiedla chcą mieć stały dostęp do Internetu, a brakuje wolnych łączy kablowych, można stworzyć lokalną sieć osiedlową na bazie łączy kablowych, a następnie połączyć ją z urządzeniem radiowym, pozwalającym na dostęp użytkowników do sieci rozległej.